Spotkanie trzech pokoleń w 2a

W czwartkowe popołudnie 15 lutego 2024 r. zorganizowano w klasie 2a uroczystość z udziałem rodziców, na którą zaproszono również seniorów. Niedawne świętowanie Dnia Babci i Dziadka było okazją do wykonania zadań metodą projektów i poznawania zwyczajów panujących w rodzinach drugoklasistów. Tworząc drzewa genealogiczne swoich rodzin, dzieci przekonały się, że dawne fotografie babć i dziadków są czarno-białe. Przeglądając rodzinne albumy ze zdjęciami, dzieci zauważyły, że rodzice w czasach szkolnych nie używali komputerów i telefonów komórkowych. Uczniowie słusznie spostrzegli, że najmłodsi w każdej rodzinie to dzieci, które urodziły się w XXI wieku.

Ważne jest dla dzieci poczucie własnej tożsamości i poznawanie historii swojej rodziny. Aby wskazać dzieciom w jaki sposób trzeba dbać o dobre relacje w rodzinie, wykonano zaproszenia dla rodziców oraz babć i dziadków. Podczas ferii zimowych dzieci mogły przekazać zaproszenia swoim najbliższym.

Spotkanie Trzech Pokoleń to uroczystość przygotowana przez uczniów klasy 2a oraz zaangażowanych rodziców głównie po to, aby dzieci miały okazję do wyrażenia swoich uczuć i wdzięczności. Drugoklasiści dziękowali swoim bliskim za miłość, cierpliwość, życzliwość, wyrozumiałość oraz życzyli wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności. Spotkanie było też okazją, aby poprosić o wsparcie podczas poznawania otaczającego świata oraz zdobywania przez dzieci nowych umiejętności.

Opracowanie: Lidia Pozorska

Spotkanie trzech pokoleń w 2a - 15.02.2024

Ułatwienia dostępu