Dla rodziców

Rekrutacja do SP1

Szanowni Rodzice,
Poniżej lista niezbędnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku.

Lista kandydatów:

Potwierdzenie woli:

Całość dokumentacji:

Ubezpieczenie dzieci

Szanowni Rodzice,
Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 kontynuujemy sposób zawierania sprawdzonego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków u uczniów, za pomocą linków zakupowych w pełni on-line. Nie zbieramy składek przez wychowawców.
Przypominamy, że polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków chroni kieszeń rodzica przed finansowymi skutkami wypadków u dziecka ( dostęp do prywatnej rehabilitacji, odbudowa zębów po urazie czy zakup stabilizatora czy temblaka i wiele innych)
Rodzic samodzielnie wybiera interesujący go wariant, spośród kilku dostępnych pod poniższymi linkami:
Przedszkole:
https://bezpieczny.pl/przedszkole/05125 – dzieci do 7 roku życia
Szkoła:
https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/05125 – dzieci od 7 roku życia
 
OWU: https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny
Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny
Karta produktu: https://bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny

E-dziennik

Szkoła od 2014r prowadzi dziennik elektroniczny. Dostęp możliwy jest poprzez przeglądarkę internetową w komputerze poprzez zalogowanie się na stronie e-Dziennika lub poprzez aplikację mobile na telefon o nazwie “Dzienniczek+”

Pobierz Dzienniczek+
Dzienniczek+ w sklepie Google (systemy Android)
Dzienniczek+ w sklepie App Store (systemy OS)
Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla rodzica / ucznia (strona Vulcanu)

Wszelkich informacji udziela wychowawca.

Dokumenty dotyczące e-Dziennika:


Zgody, deklaracje, wnioski

Zgody, deklaracje, wnioski do pobrania:

Zgody, deklaracje, wnioski

Zgody, deklaracje wnioski na uczestnictwo w programach, świetlicy, projektach, wykorzystanie wizerunku, itd.

Regulaminy 2022/2023

2022-2023

  Prawo szkolne

  Dokumenty szkolne

  Dokumenty i regulaminy szkolne

  Przedmiotowe zasady oceniania

  Przedmiotowe zasady oceniania

  Zbiór przedmiotowych zasad oceniania, które obowiązują w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku

   Świetlica szkolna

   Dokumenty pracy biblioteki szkolnej:   Stołówka

   Menu obiadowe dostępne jest w dzienniku elektronicznym w zakładce Jadłospis.

   Decyzją Burmistrza Czerska informujemy, iż od dnia 01 września 2022r. opłata za jeden obiad w stołówce szkolnej wynosi 5,00 zł.
   Dokumenty stołówki szkolnej:

    Żeglarstwo

    Zajęcia w roku szkolnym 2022/2023    Dokumenty naboru do klasy żeglarskiej:    WDŻ (wychowanie do życie w rodzinie)

    Podstawowym zadaniem szkoły jest wyposażenie uczniów w wiedzę i przygotowanie do zdobycia w przyszłości określonego zawodu. Jednak każdy rodzic życzyłby sobie również, aby szkoła włączyła się w proces wychowania, by jego dziecko bezpiecznie przeszło przez okres dzieciństwa i młodości. Bezpiecznie – to znaczy: – bez uzależnień od alkoholu, papierosów, narkotyków, Internetu i gier komputerowych, – by umiało w swoim życiu dobrze i mądrze wybierać kolegów, koleżanki, – by potrafiło nawiązywać relacje koleżeństwa i przyjaźni. Te właśnie zagadnienia są uwzględnione w programie zajęć WDŻ.
    Państwa dzieci niebawem wejdą w ważny okres życiowy nazywany adolescencją, czyli okresem dojrzewania. Nastąpi (może w niektórych przypadkach już nastąpiła?) tzw. burza hormonalna, a wraz z nią różne nastroje nastolatka − jego buntowniczość, czasem niepokoje, pytania, typu „Czy ze mną jest wszystko w porządku?” I tu jest zadanie dla dorosłych – głównie rodziców, ale także i szkoły: powinniśmy przygotować nasze nastolatki do nadchodzących zmian związanych z dojrzewaniem. Wszystkie te informacje będą przekazywane w kontekście rodziny obecnej i tej, którą kiedyś założy Państwa dziecko.
    Ważne jest, aby Państwo również rozmawiali ze swoimi dziećmi na te tematy i poruszali zagadnienia związane ze zmianami zachodzącymi w okresie dojrzewania. Dlaczego lekcje wychowania do życia w rodzinie znalazły swoje miejsce w nauczaniu szkolnym? Szkoła przejmuje rolę wspomagającą rodziców w dziele wychowania, a problematyka związana z dojrzewaniem płciowym i seksualnością człowieka nierzadko sprawia rodzicom trudności. Dyrektor każdej szkoły jest zobligowany do wdrożenia zajęć prorodzinnych, ponieważ art. 4 ust. Ustawy o planowaniu rodziny deleguje Ministra Edukacji do wprowadzenia problematyki dotyczącej seksualności człowieka. Ważne są założenia, które Ministerstwo Edukacji Narodowej sformułowało wówczas, gdy przedmiot ten wchodził do polskich szkół. W rozporządzeniu MEN z 12 sierpnia 1999 roku podkreśla się, że przedmiot ma charakter prorodzinny, prozdrowotny, prospołeczny i wspiera wychowawczą rolę rodziny. Trzeba także zauważyć znaczenie zajęć WDŻ dla szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego. Nasz przedmiot jest kompatybilny z tymi programami, wspiera je i uzupełnia.
    Jesteście Państwo zapewne zainteresowani, w jakim wymiarze godzin będzie ten przedmiot realizowany. Przedmiot WDŻ jest o tyle specyficzny, że część zajęć odbywa się z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Trzeba przyznać, że uczniowie bardzo lubią takie właśnie lekcje, ponieważ czują się wówczas swobodniejsi i mogą pytać o różne sprawy, o które nie zapytaliby w grupie koedukacyjnej. Szkoła szanuje więc prawo każdego człowieka do intymności, a taka organizacja zajęć umożliwia jego realizację. W każdej klasie jest 9 lekcji wspólnych, a 5 lekcji w grupach jednopłciowych. Praktycznie w ciągu roku szkolnego zajęcia WDŻ są realizowane w ciągu jednego semestru.
    Wyraźnie należy podkreślić, iż polska szkoła respektuje niezbywalne prawo rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci.
    Mam jednak nadzieję, że zauważycie Państwo również wagę naszych zajęć i ich rolę wychowawczą i wspierającą Was − rodziców. Edukacja prorodzinna w szkole nie budzi społecznego sprzeciwu, ponieważ towarzyszy naszym dzieciom w ich wzrastaniu i prowadzi je ku dojrzałemu człowieczeństwu. Pragniemy pomóc Państwa dzieciom w harmonijnym, spokojnym i prawidłowym rozwoju. Na rozwój fizyczny nie mamy większego wpływu, chociaż też będzie mowa o prawidłowym odżywianiu, higienie, potrzebie snu i odpoczynku, ale na naszych zajęciach akcentuje się głównie problem budowania właściwych relacji. I wreszcie zagadnienie trudne, ale potrzebne, tj. budzenie u Waszych dzieci ostrożności w relacjach z ludźmi, których nie znają – czy to w realnej rzeczywistości, czy w Internecie. Nie chodzi o to, by niepokoić czy straszyć dzieci, ale o ograniczone zaufanie i czujność w sprawach najintymniejszych. O tym także będzie mowa na lekcjach WDŻ. Treści programowe są dostosowane do wieku i rozwoju dzieci oraz ich możliwości percepcyjnych.
    Jeszcze raz pragnę podkreślić, że moim zadaniem jest pomóc Państwu, by Wasze dzieci mogły bezpiecznie przejść przez niełatwy okres młodości. Niełatwy szczególnie dziś, kiedy mamy wielu „konkurentów” w telewizji, Internecie, reklamach, a nawet czasopismach młodzieżowych. Nie możemy odgrodzić dziecka od tego, co niesie współczesność, trzeba więc nauczyć je rozwagi, mądrości, aby samo umiało w życiu wybierać, co ważne i wartościowe, by umiało kochać, a w przyszłości spełniło się w szczęśliwej rodzinie.
    Pracuję na programie; TERESA KRÓL, WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI; Wychowanie do życia w rodzinie ; Program nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej.

    Szanowni Państwo.
    Jeżeli mają Państwo pytania proszę o przesłanie na edziennik.
    Ewa Keister

    Wychowanie do Życia w Rodzinie
    PODSTAWA PROGRAMOWA WDŻ
    PROGRAM NAUCZANIA KLASA 4 WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI
    PROGRAM NAUCZANIA KLASA 5 WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI
    PROGRAM NAUCZANIA KLASA 6 WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI
    PROGRAM NAUCZANIA KLASA 7 WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI
    PROGRAM NAUCZANIA KLASA 8 WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI
    Wniosek o rezygnację:
    Wniosek rezygnacji z wdż

    Ułatwienia dostępu