Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 2500,00 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 3125,00 zł. Celem projektu jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. Uzyskana dotacja w ramach priorytetu 3. w kierunku interwencji 3.1. skierowanego do placówek wychowania przedszkolnego wykorzystana została na zakup 169 książek.

Ułatwienia dostępu