Spotkanie z leśnikiem

Dnia 12.02.2024 r. najmłodszych uczniów naszej szkoły odwiedziła Pani Paulina
z Nadleśnictwa Czersk. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z pracą leśnika, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, zachęcenie  do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy, pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym oraz uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczym ze strony człowieka.

Pani Leśnik opowiedziała o swoim podstawowym obowiązku jakim jest troska o las. Mówiła o zwierzętach i ptakach zamieszkujących to miejsce, o ich zwyczajach i potrzebach. Dzieci dowiedziały się, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających.
Na zakończenie wizyty dzieci otrzymały upominki. Tak ciekawie przekazane informacje na długo pozostaną w pamięci przedszkolaków.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie!

Spotkanie z leśnikiem - 12.02.2024

Ułatwienia dostępu