Najlepszy Historyk Szkoły

We wtorek 6 czerwca 2023 r. w naszej szkole w gabinecie historycznym odbył się XVI Szkolny Konkurs na Najlepszego Historyka Szkoły. W Konkursie wzięli udział uczniowie klas VIII. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą historyczną z poziomu klas V – VIII szkoły podstawowej. Odpowiadali ustnie na pytania, rozwiązywali zadania pisemne,  analizowali źródło historyczne. Zadania musieli wykonać w ściśle określonym czasie. Komisja w składzie: pani Barbara Ringwelska – przewodnicząca oraz pan Patrycjusz Muchowski  oceniła pracę uczniów

i ustaliła zwycięzców. Pierwsze miejsce i tytuł Najlepszego Historyka Szkoły uzyskał

Julian Stawiński  z klasy VIII e. Drugie miejsce i tytuł pierwszego wicemistrza uzyskała Martyna Zielke z VIII c. Trzecie miejsce i tytuł drugiego wicemistrza uzyskał Jan Majer z klasy VIII b. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy,  a miejsca od pierwszego do czwartego  nagrodzono książkami ufundowanymi  przez Radę Rodziców. Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu, a szczególnie  nagrodzonym uczniom. Organizatorzy Konkursu: pani Barbara Ringwelska

i pan Mirosław Talewski dziękują panu Patrycjuszowi Muchowskiemu  za pracę w komisji konkursowej. Panu Kazimierzowi Koseckiemu dziękujemy  za przygotowanie dyplomów. 

Oto kilka zdjęć z przebiegu konkursu.

Opracował
Mirosław Talewski

Konkurs na Najlepszego Historyka Szkoły - 6.06.2023

Ułatwienia dostępu