Najlepszy Historyk Szkoły

We wtorek 7 czerwca 2022 r. w naszej szkole w gabinecie historycznym odbył się XV Szkolny Konkurs na Najlepszego Historyka Szkoły. W Konkursie wzięli udział uczniowie klas VIII. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą historyczną z poziomu klas V – VIII szkoły podstawowej. Odpowiadali ustnie na pytania, rozwiązywali zadania pisemne, analizowali źródło historyczne. Zadania musieli wykonać w ściśle określonym czasie. Komisja w składzie: pani Barbara Ringwelska – przewodnicząca oraz pan Patrycjusz Muchowski oceniła pracę uczniów i ustaliła zwycięzców. Pierwsze miejsce i tytuł Najlepszego Historyka Szkoły uzyskała Wiktoria Rydzkowska z klasy VIII d. Drugie miejsce i tytuł pierwszego wicemistrza uzyskał Krzysztof Kitowski z VIII c. Trzecie miejsce i tytuł drugiego wicemistrza uzyskał Maksymilian Spica z klasy VIII d. Natomiast miejsce czwarte i piąte – wyróżnienia – zajęli uczniowie: Laura Kuklińska z VIII b i Karol Zawiszewski z VIII a. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a miejsca od pierwszego do piątego nagrodzono książkami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu, a szczególnie nagrodzonym uczniom.
Organizatorzy Konkursu: pani Barbara Ringwelska i pan Mirosław Talewski dziękują panu Patrycjuszowi Muchowskiemu za pracę w komisji konkursowej. Panu Kazimierzowi Koseckiemu dziękujemy za przygotowanie dyplomów. Oto kilka zdjęć z przebiegu Konkursu.

Opracował
Mirosław Talewski

Konkurs na Najlepszego Historyka Szkoły - 7.06.2022

Ułatwienia dostępu