Projekt Apteczka…

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

Na przełomie lutego i kwietnia, wychowawczynie A. Wiencelewska i B. Drewczynska i ich klasy wzięły udział w projekcie pt. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej z programu promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Jedynki, które sfinansowało zajęcia dzięki otrzymanej dotacji na realizację zadania w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2023. Głównym celem tego przedsięwzięcia było uwrażliwienie naszej młodzieży podczas lekcji wychowawczych na takie wartości jak: optymizm, przyjaźń, kreatywność, wytrwałość, zdrowie, szczerość, życzliwość, wdzięczność, marzenia.

Przewodnim tematem tego programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, aby umiały radzić sobie ze stresem, kształtowały optymistyczne nastawienie do życia. Pozytywne podejście, jak się okazuje, może wpływać na nasze zachowanie i dokonywanie wyborów, a co za tym idzie, osiąganie zadowolenia, dobrego samopoczucia oraz sukcesów.

Na tych lekcjach uczniowie mogli się wykazać kreatywnością, umiejętnością współpracy w grupie oraz zespole klasowym, zdolnością do okazywania wdzięczności czy dostrzegania własnych dobrych stron. Nadużywanie techniki, pęd życia i wiele innych niekorzystnych bodźców nie pomaga nam w wyrażaniu swoich odczuć, emocji, a wręcz przeciwnie – przeszkadza w relacjach międzyludzkich.

Podczas tych zajęć dzieci miały za zadania na przykład:

– zapisywać co je spotkało dobrego/miłego w danym dniu,

– określać komu i za co są wdzięczne,

– szukać różnych rozwiązań na rozmaite problemy,

– dzielić się własnymi pasjami,

– rozmawiać o znaczeniu prawdy, uczciwości,

– doceniać dobro i szczęście w codziennym życiu.

Uczniowie z  pewnością wychodzili z tych lekcji bardziej pewni siebie, podbudowani, a przy okazji dobrze się bawili podczas zabaw integracyjnych, co widać na załączonych zdjęciach.

Projekt pt. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej - wiosna 2023

Ułatwienia dostępu