Regaty o Puchar Marszałka

Pierwsze Regaty o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego odbyły się 23 września 2022 r. Uczestniczyli w nich uczniowie z klasy 8b. Regaty były okazją do przetestowania łodzi, które gminy zakupiły w ramach projektu „100 łodzi żaglowych na 100-lecie zaślubin Polski z morzem”, przygotowanego przez samorząd województwa pomorskiego.

W imprezie wzięły udział drużyny uczniów ze szkół biorące udział w projekcie „Pomorskie Żagle Wiedzy”. Projekt ten obejmuje m.in. zajęcia i obozy żeglarskie dla dzieci i młodzieży oraz wycieczki edukacyjne. Dla uczestników regat przygotowano piknik edukacyjny na terenie stanicy wodnej PTTK. Można tam było zapoznać się z budową jachtu oraz rodzajami ożaglowania. Edukatorzy przedstawiali najważniejsze zasady manewrowania na wodzie oraz postępowania w razie wypadku. Na zakończenie regat odbył się koncert szantowy.

Projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy” realizowany jest dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej. Uczestniczy w nim 120 szkół z całego regionu, łącznie ok. 7 tys. uczniów i 750 nauczycieli.

I Pomorskie Regaty o Puchar Marszałka - Borsk - 23.09.2022

Ułatwienia dostępu