Młodzieżowa Rada Miejska

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku

W czwartek 02.02.2023r. odbyła się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku, w której uczestniczyli nasi uczniowie z klas ósmych.  W obradach wziął udział gość specjalny, poseł na Sejm RP Aleksander Mrówczyński, który podkreślił, jak bardzo się cieszy ze spotkania z Młodzieżową Radą. Wspomniał o swojej dawnej pracy i nadmienił, iż współtworzył Młodzieżową Radę Powiatu, co uznaje za swój sukces. Zachęcał młodzież do aktywności i współpracy z szerszym gronem młodzieży. Nawiązał również do zadań, które należą do posła. Na koniec zaprosił MRM na wycieczkę do Warszawy, do zwiedzania Sejmu RP, która odbędzie się w czerwcu 2023r. Przewodniczący Rady Dawid Narloch oraz członkowie podziękowali za zaproszenie i zadeklarowali swoją obecność w stolicy oraz wyrazili swój duży entuzjazm.

B. Ringwelska

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej - 2.02.2023

Ułatwienia dostępu