Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

W środę 3 listopada 2021 roku odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku. Spotkanie odbyło się w Centrum Informacji Turystycznej, na które przybyli również nasi uczniowie: Agata Pestka, Agata Lipska, Patrycja Rostankowska oraz Adrian i Sebastian Mleczek. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Czersku, pan Krzysztof Przytarski. W dalszej części uczniowie złożyli ślubowanie, a przewodniczący Krzysztof Przytarski odczytał życzenia skierowane do członków młodzieżowej rady, które razem z burmistrzem, wręczył każdemu radnemu osobiście. Kolejnym etapem było wybranie przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego spośród zgromadzonej młodzieży. Na stanowisko przewodniczącego kandydował Oskar Skóra ze szkoły w Malachinie oraz uczeń naszej szkoły Sebastian Mleczek z klasy VII b. Po zliczeniu głosów przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku został Oskar Skóra, a na wiceprzewodniczącą została wybrana Oliwia Rekowska. Są oni uczniami Zespołu Szkół w Malachinie. Po gratulacjach przyszedł czas przekazania władzy na ręce Oskara i Oliwii. Pierwsza sesja zakończyła się pamiątkowym zdjęciem członków rady oraz ich opiekunów.

 Barbara Ringwelska

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej - 3.11.2021

Ułatwienia dostępu