Spotkania uczniów z Zasłużonymi dla Czerska

Uczniowie klasy V d w ramach godzin wychowawczych spotkali się w październiku z p. Włodzimierzem Ostoją-Lniskim oraz p. Bogumiłą Milewską – mieszkańcami naszego miasta, którzy w tym roku otrzymali tytuł Zasłużonych dla Czerska.      
Najpierw młodzież odwiedziła (na zaproszenie artysty) pracownię p. Włodzimierza – uczniowie byli zaskoczeni skarbami, które „ukrywają się” w prywatnym domu i podziwiali liczne rzeźby, malowidła na szkle oraz tradycyjną ceramikę. Artysta ludowy opowiadał o swojej pracy, technice malowania na szkle i wykonywania drzeworytów oraz pasji kolekcjonerskiej.       
W szkole natomiast odwiedziła nas p. Bogumiła, miejscowa działaczka i prezes oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zaciekawiła uczniów opowieścią o oknie – by patrzeć przez nie i czerpać inspirację do poznawania bliskiego nam świata, który z tego okna widzimy. Działaczka wspominała swoją szkolną pracę z uczniami i pokazywała efekty tej pracy – albumy o tradycjach świątecznych, drzewa genealogiczne, zakładki, lalki w strojach regionalnych. Zainspirowała nas do poznawania swojej okolicy i przypomniała, jak ważne jest poczucie, że mamy małą i wielką ojczyznę.       
Spotkania z Zasłużonymi dla Czerska miały na celu rozbudzenie w uczniach dumy z regionu, zainteresowania lokalnymi sprawami oraz umocnienie patriotyzmu, a zostały zorganizowane przez wychowawczynię p. Aleksandrę Dzięcielską-Jasnoch.

Spotkania uczniów Zasłużonymi dla Czerska - październik 2021

Ułatwienia dostępu