Konkurs biologiczny

Szkolny Konkurs na Najlepszego Biologa klas V.

     Dnia 30 maja 2023 roku odbył się szkolny konkurs na Najlepszego Biologa klas V. Do konkursu przystąpiło 16 uczniów z klas V. Konkurs składał się  z dwóch części: I część-  test wiedzy z określonego materiału z biologii z klasy V,  II część- rozpoznawanie na żywych okazach wybranych gatunków drzew i krzewów iglastych i liściastych. Do II części konkursu uczniowie przygotowywali się na ścieżce przyrodniczo – leśnej w Leśnictwie Czersk, pod opieką nauczyciela biologii i pracownika nadleśnictwa.  W ramach tego konkursu uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę z biologii i mieli okazję skonfrontować ją z rówieśnikami.

Wyniki konkursu:
I miejsce- Kornelia Wołoszyk- klasa V d,  tytuł ,,Najlepszego Biologa klas V”
II miejsce- Katarzyna Babińska- klasa V b.
III miejsce- Jakub Michalski- klasa V b.

Gratuluję
Bożena Spica

Szkolny konkurs biologiczny klas V - 30.05.2023

Ułatwienia dostępu