Edukacja ekologiczna w kl. II a

Jednym z priorytetów wychowawczych w obecnym roku szkolnym jest edukacja ekologiczna oraz kształtowanie postawy proekologicznej wśród uczniów.

Aby wiedzieć, jak stać się „strażnikami przyrody”,  uczniowie kl. II a rozpoczęli realizację projektu edukacyjnego Uniwersytetu Dzieci „Ekologia. Jak chronić środowisko?”. Jest to cykl zajęć ekologicznych, odbywających się w szkole jak i w terenie, pełnych eksperymentów, wspólnego doświadczania i zadań zespołowych.

W ramach projektu i obecnie realizowanych na zajęciach treści przyrodniczych o lesie, uczniowie odwiedzili Leśnictwo Czersk. Pani edukator Alicja Sabiniarz przeprowadziła zajęcia przyrodnicze w izbie edukacyjnej oraz w naturalnym środowisku – na ścieżce przyrodniczo- leśnej. Mówiła przede wszystkim o ogromnej roli lasu jako ekosystemu. W trakcie spaceru opowiedziała też o gospodarce leśnej. Mówiła o roślinach, zwierzętach oraz ich dokarmianiu, poruszyła sprawy ochrony i zagrożeń środowiska leśnego. Miłym akcentem tego dnia było pieczenie kiełbasek i innych przysmaków na ognisku.

Mali ekolodzy są świadomi tego, że aby zdrowo żyć i cieszyć się pięknem przyrody, należy pogłębiać swoją wiedzę i dbać o środowisko już od najmłodszych lat.

Celina Kliczkowska

Edukacja ekologiczna w kl. 2a - 2.11.2021

Ułatwienia dostępu