4c i 4d w Nadleśnictwie Woziwoda

We wtorek 11 czerwca uczniowie klasy 4c i 4d uczestniczyli w zajęciach edukacyjno – przyrodniczych , które odbyły się na terenie Nadleśnictwa Woziwoda. Zajęcia przebiegały w dwóch etapach i miały na celu przybliżenie uczniom ogólnej wiedzy o lesie i jego znaczeniu dla środowiska. Pierwsza część zajęć odbyła się na ścieżce edukacyjnej w lesie.  Uczniowie pracowali w zespołach korzystając z kart pracy przygotowanych przez prowadzących. Zadania na kartach dotyczyły różnych aspektów życia lasu, takich jak rozpoznawanie gatunków drzew, zwierząt oraz zrozumienia roli lasu w ekosystemie. Praca w zespołach sprzyjała integracji uczniów oraz rozwijaniu umiejętności współpracy. Kolejnym etapem zajęć była wizyta w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Leśnej. Pani Dorota Rząska – Lis przygotowała bardzo ciekawe zajęcia, podczas których dzieci poznały rodziny zwierząt oraz różne ciekawostki o nich. Najwięcej frajdy sprawiło uczniom oglądanie tropów zwierząt, słuchanie odgłosów ptaków, układanie puzzli tematycznych, koło fortuny oraz oglądanie eksponatów zwierząt. Odbyła się także pogadanka na temat form ochrony przyrody i podstawowych gatunków roślin chronionych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wystawy interaktywne. Doskonałym zwieńczeniem zajęć edukacyjnych było zgromadzenie się przy ognisku i pieczeniem kiełbasek. Były to miłe chwile odpoczynku, integracji i dzielenia się wrażeniami z zajęć. Zadowolenie naszych uczniów świadczyło o tym, że takie formy edukacji są niezwykle wartościowe i będą kontynuowane w przyszłości.

Organizatorki: Ewa Keister, Ewelina Bąk

4d i 4c w Nadleśnictwie Woziwoda - 11.06.2024

Ułatwienia dostępu