Żegnaj szkoło

Zakończenie roku szkolnego to dla wszystkich uczniów niezwykle wyczekiwany moment. 23 czerwca 2023r. uczniowie SP1 w Czersku spotkali się na boisku szkolnym na uroczystości wręczenia świadectw i nagród za wysiłek włożony w uzyskanie wysokich not w nauce. Po ceremonialnym wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu w podniosłym tonie Mazurka Dąbrowskiego głos zabrała dyrektor Dominika Oksentowicz. Podziękowała dzieciom, młodzieży i nauczycielom za miesiące wytężonej pracy i pogratulowała sukcesów najlepszym uczniom. To właśnie oni mieli zaszczyt odebrać świadectwo z wyróżnieniem z rąk pani dyrektor. Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców pani Justyna Kozłowska, która również powinszowała uczniom osiągnięć edukacyjnych oraz we współzawodnictwie sportowym i życzyła wszystkim pogodnych i udanych wakacji. Z kolei dyrektor SP1 zwróciła się do uczniów, życząc im przede wszystkim bezpiecznych wakacji, słonecznej aury i nabrania energii do nauki w przyszłym roku szkolnym. Po spotkaniu oficjalnym wychowawcy wraz ze swoimi podopiecznymi udali się do klas, aby rozdać świadectwa.

Zdjęcia : Bernadeta Rostankowska

Zakończenie roku szkolnego dla klas 1-7 - 23.06.2023

Ułatwienia dostępu