Ślubowanie pierwszoklasistów

Dnia 19 listopada 2021 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców i całej społeczności szkolnej.
Wszystkich zebranych w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej powitała  prowadząca uroczystość pani Maria Adamczyk. Następnie pani dyrektor Bożena Spica przedstawiła przybyłych gości Prezydium Rady Rodziców: Przewodniczącego pana Mariusza Gajewskiego, panią Monikę Karczyńską i panią Justynę Kozłowską. Potem pani dyrektor w ciepłych i radosnych słowach zwróciła się do pierwszoklasistów. Wysłuchano wystąpienia przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, która w imieniu starszych kolegów i koleżanek powitała uczniów klas pierwszych.
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Wszystkie dzieci wspaniale zdały “egzamin pierwszoklasisty”.
Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania na uczniów szkoły, dokonała pani dyrektor Bożena Spica. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku. Dowodem były akty pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez wychowawców. Następnie życzenia dzieciom złożył Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców i wręczył
wspaniałe upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy 2a zaprezentowali piękny program artystyczny. Kochane Pierwszaki ! Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce. Powodzenia !
Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością !

Organizator: SP1 Czersk

Pasowanie klas pierwszych - 19.11.2021

Ułatwienia dostępu