Zbiórka elektrośmieci – podsumowanie

Coraz większe wykorzystywanie elektroniki w naszym życiu przynosi wiele korzyści, ale także powoduje wzrost problemu z elektrośmieciami. Dlatego organizowanie zbiórek elektrośmieci staje się niezwykle istotne dla ochrony środowiska.

Zbiórka elektrośmieci to inicjatywa, której celem jest zbieranie i odpowiednie przetwarzanie zużytych urządzeń elektronicznych. W ten sposób zapobiegamy składowaniu elektrośmieci na wysypiskach, gdzie mogą one powodować zanieczyszczenie gleby i wód.

Podczas zbiórki elektrośmieci, instytucje, firmy oraz mieszkańcy mogli oddać swoje stare telewizory, telefony komórkowe, lodówki, komputery i inne urządzenia do specjalnie wyznaczonych punktów zbiórki. Tam są one odpowiednio segregowane i przekazywane do recyklingu lub recyklingu surowców.

Zbiórka elektrośmieci przyczynia się do odzyskania cennych surowców, takich jak metale, które można wykorzystać ponownie. Ponadto, poprzez recykling elektrośmieci, można ograniczyć emisję szkodliwych substancji do powietrza i wody.

Warto pamiętać, że elektrośmieci zawierają substancje toksyczne, takie jak rtęć, ołów czy kadm, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Dlatego tak ważne jest oddawanie ich do odpowiednich miejsc zbiórki, gdzie zostaną przetworzone w sposób bezpieczny.

Podsumowując, zbiórka elektrośmieci to ważna inicjatywa, która pozwala nam dbać o środowisko i przeciwdziałać składowaniu niebezpiecznych odpadów elektronicznych. Dlatego zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w takich zbiórkach i odpowiedzialnego postępowania ze zużytymi urządzeniami elektronicznymi. Tylko wspólnymi siłami możemy chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.

Dzięki naszej zbiórce, którą organizowaliśmy w drugiej połowie maja 2023r. udało nam się zebrać 1757 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Za zbiórkę otrzymaliśmy 264 zł, które mogliśmy wydać we wskazanym sklepie przez odbiorcę elektrośmieci. Za te pieniądze kupiliśmy papier ozdobny na dyplomy i kilka myszek komputerowych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zbiórki.

Zbiórka elektrośmieci - maj 2023

Ułatwienia dostępu