Święta majowe w grupie 0C

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (…) Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem.”
Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

Obchody narodowych świąt: 1 maja (Święto Pracy), 2 maja (Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej) oraz 3 maja (Uchwalenie Konstytucji) w naszej grupie zaczęliśmy w dniach poprzedzających majowe święta. Przybliżono dzieciom tematykę patriotyzmu mając na celu rozbudzić u nich  uczucie miłości
 i szacunku do kraju, wprowadzić dzieci w świat polskich tradycji i przywiązania do ziemi ojczystej. Dzieci utrwaliły symbole narodowe, wykonały piękne biało- czerwone kwiaty, a także odśpiewały hymn narodowy oraz piosenkę pt.: ,,Jesteśmy Polką i Polakiem”.

M. Mańkowska

Ułatwienia dostępu