Ogólnopolskie Olimpiady Olimpusek

Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać.”
Ignacy Paderewski

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I-III naszej szkoły wzięli udział w edycji wiosennej Olimpiady Olimpusek. Chętni uczniowie mogli wykazać się posiadaną wiedzą i umiejętnościami w zakresie języka polskiego lub matematyki, albo podjąć wyzwanie z obydwu przedmiotów.

Olimpiady miały zakres ogólnopolski i odbywały się równolegle we wszystkich szkołach, w dniach 19-20 marca. Do szkół zostały przesłane materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia olimpiad. Olimpusek polegał na pisemnym rozwiązaniu testu składającego się z 21 pytań o różnej skali trudności, z podziałem na klasy I, II i III. Zakres treści dostosowano do obowiązującej podstawy programowej. Olimpiada z języka polskiego polegała na rozwiązaniu przez uczniów sprawdzianu pozwalającego sprawdzić umiejętność wyszukiwania informacji w tekście, znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o języku oraz podstawowych zasad ortograficznych. Olimpiada z matematyki pozwoliła sprawdzić uczniom umiejętność myślenia matematycznego, rozpoznawania podstawowych figur, rozwiązywania prostych równań, liczenia i porównywania miar.

Organizator zobowiązał się przekazać do szkół wyniki do 17 kwietnia, więc będziemy czekać z niecierpliwością. Natomiast testy wraz z kluczami odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie Olimpusa do 3 kwietnia.

Do Olimpuska przystąpili uczniowie z klas: 1a, 1b, 1c, 1d, 2b, 2d, 3b i 3c. Dziękujemy wszystkim uczestnikom olimpiady z języka polskiego i olimpiady z matematyki za podjęty trud oraz zmaganie się z zadaniami, w większości trudnymi. Dziękujemy również pani Wioletcie Jabłońskiej za pełnienie opieki nad jedną z grup uczestników olimpiady.

Szkolni Organizatorzy Olimpiad
Ewa Bonkowska, Monika Łobocka

Olimpiady Olimpusek - 19-20.03.2024

Ułatwienia dostępu