Jeremiasz w Centrum Bajki

JEREMIASZ GAJEWSKI I CENTRUM BAJKI W PACANOWIE

Jeremiasz Gajewski – uczeń klasy Vb, skarbnik SU, został zastępcą przewodniczącego Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie na rok 2024.

Do Rady Programowej Centrum Bajki powołano 13. dzieci z Polski, które wykazują się wysokimi wynikami w nauce i aktywnością na rzecz m. in. kultury, sportu, wolontariatu.

18 lutego 2024 r. odbyło się 1. stacjonarne spotkanie członków Rady, podczas którego na podstawie zadania kreatywnego i animacyjnego wybrano Zarząd.

Niezwykle miło nam powiadomić, że do Zarządu wybrano ucznia naszej szkoły.

Jeremiaszowi gratulujemy i życzymy kreatywności w promowaniu świata Koziołka Matołka.

Gajewski Jeremiasz w Centrum Bajki w Pacanowie - 18.02.2024

Ułatwienia dostępu