Szkolny miesiąc zdrowia psychicznego

Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę „typowo szkolną”, ale także uczą się życia w społeczeństwie, poznają siebie, kształtuje się ich osobowość, samoocena i sposób postrzegania świata. Wspieranie prawidłowego rozwoju tych elementów stanowi szczególne wyzwanie zwłaszcza w czasie tak szybko i intensywnie zmieniającej się rzeczywistości, w której jak wskazują badania i my dorośli mamy trudność się odnaleźć (wzrost liczby zaburzeń psychicznych itd.)… Aby wspomóc rozwój osobowości, kompetencji emocjonalnych, społecznych i zwiększyć świadomość na temat zdrowia psychicznego naszych uczniów zorganizowaliśmy w październiku (w miesiącu, w którym przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego) Szkolny Miesiąc Zdrowia Psychicznego!

Zdolność rozpoznawania i regulowania własnych emocji, a także umiejętność radzenia sobie z niekorzystnymi zdarzeniami życiowymi, stresem są bardzo ważnymi komponentami zdrowia psychicznego. W pierwszym tygodniu października to właśnie na rozwoju tych umiejętności u naszych uczniów szczególnie się skupiliśmy! We wsparcie rozwoju wymienionych zdolności zaangażowały się – pani Agnieszka Wróblewska, która przeprowadziła zajęcia relaksacyjne w zerówkach, dzięki czemu najmłodsi z naszej szkoły, poznali sposoby radzenia sobie z silnymi emocjami, wprowadzania ciała i umysłu w stan relaksu. W tym samym tygodniu pierwszoklasiści pod skrzydłami naszej pani logopedy Wioletty Jabłońskiej uczestniczyli w zajęciach na temat emocji. Wszystkie klasy trzecie wzięły udział w przeprowadzonych przez szkolnego psychologa panią Laurę Breszka zajęciach na temat emocji i radzenia sobie ze stresem. Klasy siódme i ósma uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych „Debata”. Dzięki zajęciom nasza młodzież dowiedziała się, że sięganie po używki nie jest dobrą metodą regulacji emocji i radzenia sobie ze stresem.

Bardzo ważnym elementem zdrowia psychicznego jest umiejętność budowania prawidłowych relacji z innymi ludźmi, w związku z tym, w drugim tygodniu w klasach czwartych i piątych odbywały się prowadzone przez panią pedagog Luizę Bieszke-Wolf oraz ww. psycholog warsztaty, podczas których uczniowie poznawali metodę komunikacji Porozumienia Bez Przemocy. Uczniowie poznawali sposoby komunikowania swoich potrzeb w trudnych sytuacjach.

Podczas Tygodnia Uważności i Wdzięczności w klasach szóstych i siódmych pani psycholog i pedagog przeprowadzały zajęcia, na których młodzież dowiedziała się, czym jest uważność oraz wdzięczność, oraz jak i dlaczego warto je praktykować.

Sporo działo się także w ostatnim tygodniu października! W Tygodniu Empatii i Wsparcia wszystkie klasy drugie uczestniczyły w zajęciach, które przybliżyły im tematykę niepełnosprawności. Następnie drugoklasistów odwiedzili pracownicy i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku. Goście przeprowadzili warsztaty, podczas których wraz z naszymi uczniami tworzyli plakaty, szyli dynie z materiału i poznali nowe gry planszowe. Dzięki wspólnym zajęciom, uczniowie mieli okazję przekonać się, że osoby z niepełnosprawnościami nie tylko mogą potrzebować wsparcia od innych, ale mogą także same, m.in. dzięki swoim zdolnościom i pasjom udzielać wsparcia innym! Tak, jak podczas warsztatów podopieczni ŚDS wspierali naszych uczniów w nabywaniu nowych umiejętności np. z zakresu rękodzieła.

Dzięki zorganizowanej przez panią Ewę Bonkowską oraz panią Kamilę Lindę zbiórce darów dla zwierząt z chojnickiego schroniska „Przytulisko” wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli okazję wykazać się empatią i wesprzeć czworonożnych potrzebujących. Dodatkowo klasy pierwsze i drugie uczestniczyły w spotkaniu z pracownikami schroniska, podczas którego dowiedziały się wiele o funkcjonowaniu schroniska i o tym, jak każdy może wesprzeć potrzebujące zwierzęta. Spotkanie z pewnością przyczyniło się do rozwijania empatii u naszych uczniów, a sama możliwość wsparcia podopiecznych schroniska do rozwijania poczucia sprawczości i bycia potrzebnym, tak przecież ważnych dla zdrowia psychicznego!

Uczniowie klasy ósmej poziom wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego oraz empatię rozwijali podczas warsztatów dotyczących rozpoznawania pierwszych symptomów depresji organizowanych przez Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Czersku.

W profilaktykę zdrowia psychicznego w październiku włączali się także wychowawcy klas IV-VIII, którzy podczas godzin wychowawczych podejmowali z uczniami rozmowy na temat potrzeby dbania o psychikę.

Mamy nadzieję, że dzięki odbytym zajęciom i spotkaniom nasi uczniowie nabyli umiejętności, które będą chętnie i z powodzeniem wykorzystywali w życiu codziennym!

Laura Breszka

Luiza Bieszke-Wolf

Ułatwienia dostępu