Konferencja o Rozwoju Dzieci

17 kwietnia 2024r. odbyła się Szkolna Konferencja o Rozwoju Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym. Uczestnikami byli rodzice (mamy) uczniów wspomnianych klas naszej szkoły. Spotkanie składało się z czterech części.

W pierwszej terapeutka integracji sensorycznej Agnieszka Wróblewska przedstawiła rozwój fizyczny dzieci wczesnoszkolnych oraz niepokojące sygnały mogące świadczyć o nieprawidłowościach w rozwoju. Wskazała także na możliwe konsekwencje tych nieprawidłowości dla procesu uczenia się.  Podzieliła się także wiedzą z zakresu procesu regulacji integracji sensorycznej w kontekście trudności pojawiających się u dzieci.

Następnie psycholog Laura Breszka omówiła psychologiczne aspekty rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Nie zabrakło informacji o tym, co dzieje się w mózgu dziecka w tym okresie rozwojowym, i jakie ma to konsekwencje dla zachowania dziecka. Psycholog podkreśliła także, które z zachowań są normatywne, a które mogą niepokoić i wymagać interwencji.

Pedagog Luiza Bieszke-Wolf omówiła możliwe przyczyny trudności edukacyjnych i behawioralnych występujących u dzieci. Przestawiła także formy wsparcia prawidłowego rozwoju dzieci, które mogą wdrożyć rodzice w domu oraz ścieżkę pomocy uczniom w naszej szkole.

Po wystąpieniach prelegentek nastąpiła ostatnia część konferencji – dyskusja i konsultacje indywidualne. Uczestniczki chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami, refleksjami, zadawały pytania. Podjęto rozważania na temat wyzwań współczesnego rodzicielstwa i zagrożeń wynikających z korzystania przez dzieci z Internetu.

Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Prowadzące otrzymały pozytywne informacje zwrotne, a same uczestniczki wyszły z inicjatywą kontynuacji spotkań w podobnej tematyce.

 Zatem  mamy nadzieję – do zobaczenia! 😊

Prowadzące: L. Breszka, A. Wróblewska, L. Bieszke-Wolf

Ułatwienia dostępu