Europa i ja – zadanie 4

„Europa i ja” – zadanie 4

W kolejnym miesiącu koordynatorzy stworzyli prezentację dla swojej grupy, w której umieściliśmy miejsca, które trzeba zobaczyć w naszym kraju. Obejrzeliśmy wspólnie w grupie, a potem podzieliliśmy się prezentacją na grupie Facebookowej i stronie internetowej szkoły. Czekają na nas jeszcze cztery zadania, które będziemy realizować w kolejnych miesiącach.

0d – pani Maria Łangowska, Francja

1a – pani Lidia Pozorska, Włochy

1c – pani Kamila Linda, pani Kamila Lewandowska–Gila, Szwecja

1d – pani Monika Łobocka, Chorwacja

3a – pani Celina Kliczkowska, Wielka Brytania

3b – pani Wioleta Pora, Holandia

3d – pani Ewa Bonkowska, Hiszpania

świetlica szkolna – pani Karolina Makowska, Dania

Włochy:

https://sp1czersk-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/kchmielewska_sp1czersk_pl/EeKQvhL4i-RPs2FI7tXpDuYB9ag05Q6yd73Cpk-bzhlpTA?e=4tEJdc

Szwecja:

https://sp1czersk-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/kchmielewska_sp1czersk_pl/EZ2DCRwZD8VBnlCdSDG4ydoBcZ0Fzbs_tLQiRJsoBPHsEw?e=XQnwbh

Holandia:

https://sp1czersk-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/kchmielewska_sp1czersk_pl/EVHOimXyrA5Mq-QccblV4GwB_JflW7KV5FqZFjxjSbQbDA?e=imlpTd

Wielka Brytania:

https://sp1czersk-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/kchmielewska_sp1czersk_pl/EQh46uwE4U9Is-4_-tYz8f4BBABU1H-hjx6Nql6wMYsoDQ?e=Hb540A

szkolny koordynator

Katarzyna Chmielewska

Projekt - Europa i ja - grudzień 2022

Ułatwienia dostępu