Laboratoria Przyszłości

Kolejny miesiąc wykorzystujemy sprzęt zakupiony w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Tym razem odbywało się to na lekcjach fizyki, matematyki, informatyki oraz zajęć pozalekcyjnych. Z fizyki zajmowaliśmy się obwodami elektrycznymi gdzie uczniowie między innymi mogli doświadczyć budowania prostych obwodów elektrycznych. Jakie warunki muszą być spełnione, aby płynął w obwodzie prąd elektryczny. Sprawdzali w praktyce jak wygląda łączenie szeregowe, równoległe i mieszane odbiorników elektrycznych oraz baterii i jaka jest różnica pomiędzy nimi.

Na lekcji matematyki uczniowie korzystali z zestawów Zometool Creator, który umożliwia tworzenie różnych konstrukcji przestrzennych oraz rozwija wyobraźnię. Uczniowie budowali różne proste i bardziej złożone bryły. Jedno z zadań polegało na zbudowaniu mostu pomiędzy ławkami. 😊

Na lekcjach informatyki uczniowie korzystali ze Skribotów. Z pomocą aplikacji mobilnej na telefonie uczyli się sterowania robotami oraz ich programowania. Zadania polegały między innymi na pokonaniu toru przeszkód oraz przenoszeniu obiektów używając chwytaka w który wyposażony jest Skribot.

Zajęcia pozalekcyjne natomiast ćwiczyły i rozwijały umiejętności konstrukcyjne i czytania instrukcji. W tym celu wykorzystywaliśmy klocki Lego. Zadania polegały na budowaniu pojazdów oraz sterowanej równi pochyłej według określonego schematu.

Wszystkie powyższe zadania rozwijały wyobraźnię, umiejętności konstrukcyjne, programistyczne wymagały twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.

Kazimierz Kosecki

Zdjęcia: Justyna Namirowska
Piotr Czarnowski
Kazimierz Kosecki

Zajęcia z wykorzystaniem sprzętu z projektu Laboratoria Przyszłości - listopad 2022

Wpis na Facebooku

Ułatwienia dostępu