Julian stypendystą

Julian Stawiński, uczeń klasy VII e, uzyskał stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” na rok szkolny 2021/2022. Projekt jest dedykowany uczniom klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy wykazują się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach informatycznych, przyrodniczych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości i mają osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Julian znalazł się wśród 450 uczniów województwa pomorskiego, którzy uzyskali takie wyróżnienie. W minionym roku szkolnym Julian rozwijał swoje wiadomości i umiejętności zwłaszcza w zakresie matematyki pod okiem p. Piotra Czarnowskiego, który był jego opiekunem oraz geografii pod opieką p. Katarzyny Chmielewskiej.

Serdecznie gratulujemy Julianowi uzyskanego stypendium i życzymy jej dalszych sukcesów!

Ułatwienia dostępu