Sukces Dominika

Dominik Stosik, uczeń klasy 7b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku, odniósł ogromny sukces – został finalistą Kuratoryjnego Konkursu Geograficznego. Do wszystkich trzech etapów konkursu przygotowała go merytorycznie pani Katarzyna Chmielewska. Wojewódzki etap Kuratoryjnego Konkursu Geograficznego odbył się 18 marca br. w Trąbkach Wielkich. Jego uczestnicy musieli wykazać się m.in.: znajomością gospodarki państw świata, konfliktów zbrojnych na świecie (po roku 1945) oraz ich skutków, zróżnicowaniem ludności Polski i świata, a także wiedzą dot. wielu innych zagadnień.

Gratulujemy!  
SP 1 Czersk

Ułatwienia dostępu