Wycieczka kl. 3a i 3d

KLASY IIIA I IIID ZWIEDZAJĄ SWÓJ REGION

Uczniowie kl. IIIa i IIId w środę 15 czerwca wybrali się do Wdzydz Kiszewskich, aby zwiedzić pierwsze na ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu. Jest to magiczne miejsce, które skupia liczne obiekty regionalnego budownictwa. Uczniowie mieli okazję zobaczyć chałupy ukazujące, w jakich warunkach żyli mieszkańcy Kaszub, dwory, budynek dawnej szkoły z wyposażeniem salki lekcyjnej, wiatraki, kościół, w którym odbywa się niedzielna msza, budynki gospodarcze i warsztaty rzemieślnicze.
WIZYTA WE WDZYDZKIM SKANSENIE OKAZAŁA SIĘ NIE TYLKO DOSKONAŁĄ LEKCJĄ PRZYBLIŻAJĄCĄ TRADYCJE I KULTURĘ MIESZKAŃCÓW REGIONU, ALE W ZNACZNYM STOPNIU POGŁĘBIŁA WIEDZĘ UCZNIÓW NA TEMAT ŻYCIA ICH PRZODKÓW.
Niewątpliwą i niezapomnianą atrakcją była przejażdżka statkiem wycieczkowym po Jeziorze Wdzydzkim zwanym również “Morzem Kaszubskim”.

Joanna Słomińska
Grażyna Papierowska
zdjęcia: Katarzyna Porożynska

Wycieczka klasy 3a i 3d - 15.06.2022

Ułatwienia dostępu