Żywa lekcja historii

We wtorek 21 września 2021 r. w naszej szkole odbyła się żywa lekcja historii poświęcona życiu Greków i Persów w starożytności. Pan Michał Rychlicki z Pelplina bardzo ciekawie i żywiołowo opowiadał o życiu ludzi sprzed ponad 2000 lat. Spektakl przygotowany był dla uczniów z klas IV – VI. Uczniowie naszej szkoły przebierali się w stroje z epoki i brali udział w krótkich scenkach. Prowadzący chwilami z humorem, ale w innym miejscu   z należną powagą opowiadał o trudnych dziejach Greków,  Persów i Macedończyków.

Dwie godziny lekcyjne zajęć, bo tyle trwało spotkanie z dwiema grupami,  minęły bardzo szybko. Był to czas nie tylko zdobywania wiedzy historycznej, ale i świetnej zabawy. 

Opracował: M. Talewski

Żywa lekcja historii - 21.09.2021

Ułatwienia dostępu