Bezpieczeństwo w internecie

Tematyka bezpieczeństwa dzieci, w tym także w internecie, jest poruszana podczas zajęć edukacyjnych młodszych dzieci w ciągu całego roku szkolnego, a szczególnie przed wakacjami. Nauczycielki podejmują różnorodne działania, dzieci oglądają tematyczne filmiki, uczestniczą w pogadankach i konkursach czy wykonują prace plastyczne.

W tym roku szkolnym również nasza szkoła włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Chętne nauczycielki z dziećmi klas 0-3 uczestniczyły w cyklu lekcji online wraz z innymi dziećmi z całej Polski. Lekcje zostały zorganizowane przez Polskie Centrum Programu Safer Internet. Głównym celem DBI było inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego oraz świadomego dostępu dzieci do zasobów internetowych. Lekcje odbyły się według podanego kalendarza, w określonych dniach i godzinach. Należało zarejestrować udział klasy czy też grupy, a następnie połączyć się za pomocą przesłanego linku. Prowadzący zajęcia przekazywali wiedzę i angażowali uczestników w przebieg spotkania. Stosowano pytania, ankiety, zadania i zabawy ruchowe, w których dzieci aktywnie uczestniczyły. Do podania odpowiedzi wykorzystywano czat. Prowadzącymi byli Agata Kuszner, Agnieszka Chomicka-Bosy i Łukasz Wojtasik, którzy zajmują się sprawami bezpieczeństwa dzieci w internecie. Dla młodszych dzieci poprowadzono następujące lekcje: Z internetem świat jest bliski. Sieciaki – poznaj bezpieczny internet! Sieciaki – pięć zasad bezpieczeństwa! Sieciaki – internet bez przesady. Asy internetu: Co autor miał na myśli? – o kontekście i interpretacji treści medialnych. Szkoła otrzymała zaświadczenie potwierdzające włączenie się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2024.

Mamy nadzieję, że podejmowane działania i udział w lekcjach DBI, przyczynią się do wzbogacenia i usystematyzowania wiedzy dzieci oraz uwrażliwią na niebezpieczeństwa czyhające w internecie.

Ewa Bonkowska

Dzień Bezpiecznego Internetu - wiosna 2024

Ułatwienia dostępu