Jestem eko

“Zbrataj się z naturą. Zwierzęta wokół nas”.

Szkoła nasza jest uczestnikiem projektu: ,,Jestem Eko”. W ramach czwartego scenariusza II edycji, uczniowie klasy VI d pod opieką pani Bożeny Spicy, przygotowali zadania i zapoznali z nimi kolegów i koleżanki z innych klas. Zajęcia miały na celu przedstawienie uczniom roli człowieka w życiu zwierząt udomowionych i dziko żyjących, wzbudzenie empatii wobec zwierząt, kształtowanie zmysłu obserwacji ekologicznej, zachęcenie do zainteresowania się tematem zwierząt porzuconych i cierpiących. W projekcie udział wzięli uczniowie klasy VI d:, Wiktoria Rostankowska, Kacper Stawicki i Kornelia Wołoszyk. Zwierzęta od zawsze były obok człowieka albo żyły razem z nim i z całą pewnością można powiedzieć, że są nierozerwalną częścią jego bytu. Zwierzęta są przyjaciółmi człowieka, ale mogą stanowić też jego pożywienie. Ale zawsze trzeba pamiętać, że: ,,Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. Po takim wprowadzeniu przeprowadzili z uczniami dyskusję. Zadawali swoim kolegom i koleżankom następujące pytania: czy uczniowie mają zwierzęta wokół siebie?,  czy mają swoich podopiecznych i opiekują się nimi?,  czy są wolontariuszami i pomagają w organizacjach lub instytucjach wspomagających zwierzęta w potrzebie? Następnie Kornelia opowiedziała o udomowieniu zwierząt dzikich. Przedstawiła kolejność udomowienia zwierząt dzikich. Wiktoria zapytała, od czego zależy możliwość bytowania, rozrodu i samożywienia przez zwierzęta dziko żyjące? Uczniowie wymienili wiele czynników. Następnie podawali przykłady działań człowieka, które niszczą naturalne środowisko będące domem dla zwierząt oraz co dzieje się, gdy dom niektórych zwierząt przestaje istnieć oraz, czy to dobrze, że oswajamy dzikie zwierzęta? Kacper natomiast zapoznał uczniów z zasadami jak zachować się w lesie, kiedy spotka się dzikie zwierzę oraz przedstawił skutki oswajania dzikich zwierząt. Poinformował też uczniów jakie służby należy wezwać, gdy zwierzę wymaga pomocy. Zachęcał uczniów do niesienia pomocy zwierzętom, podając konkretne przykłady.

Na zakończenie spotkania uczniowie rozwiązywali krzyżówkę oraz quiz dotyczący przedstawionego tematu. Zajęcia były bardzo atrakcyjne, poruszały interesujący temat.

Bardzo dziękuję uczniom za ich profesjonalizm i ogromne zaangażowanie w przeprowadzenie zajęć.

Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.

Opracowała
Bożena Spica

Projekt "Jestem eko" - marzec 2024

Ułatwienia dostępu