2c i 2d zwiedzały wystawę

Klasa IIc i IId z okazji 150 rocznicy wjazdu do Czerska pierwszego pociągu i otwarcia trasy Berlin – Królewiec zwiedziły wystawę związaną z kolejnictwem.

2c i 2d na wystawie kolejnictwa - 11.09.2023

Ułatwienia dostępu