Rozpoczęcie roku szkolnego

Skończyły się wakacje i znów zabrzmiał dzwonek zwiastujący rok szkolny. W ten sposób otworzył się przed nami (uczniami, rodzicami, nauczycielami, pracownikami szkoły) nowy czas.

Rok nie tylko zdobywania wiedzy o świecie, ale i kształtowania charakteru.

Do takiej edukacji, opartej o empatię i odpowiedzialność za siebie i innych, zachęciła wszystkich wicedyrektorka szkoły Danuta Szlachcikowska w inauguracyjnym przemówieniu.

Podkreśliła rolę ambicji jako niezbędnego warunku rozwoju człowieka, przywołując słowa Stefana Żeromskiego: „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

Zatem, nie zważając na trudy, będziemy (nauczyciele/rodzice) kolejny rok nie ustawać w wysiłkach i rozwijać potencjał, który drzemie w każdym dziecku.

Niech nauce i pracy w roku szkolnym 2023/2024 towarzyszy wielki entuzjazm!

tekst: Maria Gajewska
zdjęcia: Bernadeta Rostankowska

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 - 4.09.2023

Ułatwienia dostępu