Warsztaty przyrodnicze

W obecnym roku szkolnym klasa 1b i 3d realizują projekt – Akademia leśna. Jednym z podjętych działań były warsztaty przyrodnicze, przeprowadzone przez Panią Alicję Sabiniarz z Nadleśnictwa Czersk, specjalistkę ds. edukacji przyrodniczo-leśnej. Myślą przewodnią zajęć była wiosna w przyrodzie. Na pierwszą część spotkania została zaproszona także klasa 3c.

Pani Alicja nawiązała dobry kontakt z uczniami, którzy wykazali się zaangażowaniem i aktywnością. Opowiadała ciekawie o tym, co dzieje się wiosną w przyrodzie, o różnych gatunkach roślin i zwierząt, pracy leśnika oraz przypomniała warstwową budowę lasu. Prezentowała zdjęcia, nagrania dźwiękowe, a także wykorzystała zagadki. Dzieci chętnie wypowiadały się i odgadywały zagadki, wykazując się dużą wiedzą przyrodniczą.

W dalszej części zajęć nastąpiło zastosowanie wiedzy w praktyce, podczas wykonywania otrzymanych kart pracy. Pierwszoklasiści skupili się na zadaniu „Co się dzieje w lesie przez cały rok?”, przyporządkowywali ilustracje do pór roku. Natomiast trzecioklasiści rozwiązywali tematyczną krzyżówkę „Pora roku”.

Dziękujemy bardzo Pani Alicji za ciekawe spotkanie, które upłynęło w miłej atmosferze.

E. Bonkowska, E. Rutkowska

Warsztaty przyrodnicze klasy 1b i 3d - 5.04.2023

Ułatwienia dostępu