Przerwa na czytanie w SP1

Nasza szkoła, również w tym roku szkolnym, wzięła udział w II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie. Wydarzenie odbyło się w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Zostało zorganizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Honorowy patronat nad akcją objęli – Lubuski Kurator Oświaty i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Uczniowie klas I-VIII i nauczyciele zostali zaproszeni do wspólnego czytania, 20 października, przez Ewę Bonkowską i bibliotekarzy – Krystynę Jażdżewską, Patrycjusza Muchowskiego. Uczestnicy akcji czytali książki przyniesione z biblioteczki domowej lub wypożyczone w bibliotece szkolnej, o różnorodnej tematyce. Oprócz książek uczniowie sięgnęli także po czasopisma, w tym z biblioteki szkolnej. Podczas czytania na przerwie można było przebywać w dowolnym miejscu w szkole, a także włączyć się podczas wycieczki szkolnej.

Uczniowie czytali indywidualnie lub słuchali tekstu czytanego przez nauczycieli czy innych uczniów.

Uczestnicy:

– klasa I a – p. I. Rudnik

– klasa I b – p. J. Kulesza

– klasa I c – p. W. Kamińska

– klasa II a – p. C. Kliczkowska

– klasa II b – p. M. Knitter

– klasa II c – p. U. Sroka

– klasa II d – p. E. Bonkowska

– klasa III a – p. J. Słomińska

– klasa III b – p. E. Rutkowska

– klasa III c – p. M. Adamczyk

– klasa III d – p. B. Rostankowska

– klasa V b – p. K. Mróz, p. M. Łobocka

– klasa V c – p. B. Ringwelska

– klasa VIII a – p. A. Leszczyńska

– klasa VIII d – p. A. Połom

Akcja miała na celu:

– Promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

– Integrację środowiska lokalnego oraz wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi.

– Zwrócenie uwagi uczniów na czytanie, jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego w szkole.

– Zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

– Pobicie zeszłorocznego rekordu akcji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za okazanie zainteresowania czytelnictwem oraz aktywne włączenie się w bicie rekordu.

Tekst: E. Bonkowska
Zdjęcia: P. Muchowski, Nauczycielki

Przerwa na czytanie w SP1 - 20.10.2021

Ułatwienia dostępu