3b i 3c w Stryszej Budzie

 Klasa IIIb i IIIc na wycieczce w Stryszej Budzie.

3b i 3c w Stryszej Budzie - 06.06.2024

Ułatwienia dostępu