Gminny Konkurs Matematyczny

Wyniki Gminnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas 3  

MISTRZOWIE MATEMATYKI ROKU 2022/2023

W Zespole Szkół w Rytlu po raz kolejny,  18 maja  2023 r. odbył się Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 3 . W konkursie wzięło udział  12 uczniów z naszej gminy. Naszą szkołę reprezentowały trzy osoby: Julia Leszczyńska, Nikodem Wilczewski, Vladyslaw Federenko.

          Organizatorzy  przywitali uczestników konkursu oraz ich opiekunów. Następnie uczniowie z rąk komisji otrzymali zestawy zadań. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test składający się z 5 zadań  tekstowych  złożonych.

Konkurs miał na celu zainteresowanie uczniów matematyką, wyzwalanie aktywności matematycznej, wdrażanie do logicznego myślenia, a przede wszystkim dostarczanie uczniom satysfakcji, szansy i radości  sukcesu.

             Wszyscy uczestnicy konkursu  wykazali się ogromną wiedzą oraz zaangażowaniem i zostali nagrodzeni  upominkami.  Zwycięzcy  otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wyniki przedstawiają się następująco:

                                             I miejsce – Federenko Vladyslaw – klasa 3b

                                           III miejsce – Wilczewski Nikodem – klasa 3b

                                           IV miejsce – Leszczyńska Lucyna – klasa 3a

                 Wicedyrektor pogratulował wszystkim uczniom, podziękował nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu oraz za aktywny udział w pracy komisji konkursowej. Konkurs zakończył się w miłej i przyjaznej atmosferze.

                                      Wszystkim uczestnikom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów!

                                                           Wioleta Pora, Karolina Zatorska

Ułatwienia dostępu