Warsztaty samooceny

Warsztaty (ciało)pozytywnej samooceny

Z badań (2020) przeprowadzonych przez Health Behaviour in School-age Children wynika, że samoocena polskich nastolatek uplasowała się na ostatnim miejscu w rankingu 43 krajów. U polskich dziewcząt odnotowano najwyższy wskaźnik negatywnego postrzegania własnego ciała. Co czwarta 11-latka i co druga 15-latka twierdzi, że jest za gruba.

Psycholog – pani Laura Breszka oraz pani Agnieszka Wróblewska – nauczyciel specjalista i fizjoterapeutka (w naszej szkole prowadząca terapię integracji sensorycznej) od grudnia do marca przeprowadziły zajęcia pt. „Warsztaty (ciało)pozytywnej samooceny” dla dziewcząt ze wszystkich klas VIII oraz VII.

Celem zajęć było zwiększenie poczucia własnej wartości i samoakceptacji nastolatek. Uczennice dowiedziały się, czym jest samoocena, jakie czynniki ją kształtują oraz jak wpływać na jej pozytywny rozwój. Pani Agnieszka wyjaśniła, jakie występują somatotypy budowy sylwetek i jak można bezpiecznie kształtować ciało w oparciu o aspekty zdrowotne.

Mamy nadzieję, że zajęcia wpłynęły pozytywnie na rozwój samooceny naszych nastolatek oraz rozwinęły u nich empatyczne postrzeganie innych osób! 😊

Laura Breszka

Agnieszka Wróblewska

Źródło: https://imid.med.pl/pl/aktualnosci/jakie-sa-polskie-nastolatki-raport-hbsc-2020

Warsztaty (ciało)pozytywnej samooceny - kwiecień 2023

Ułatwienia dostępu