Ogólnopolski sukces nauczyciela SP1

W czwartek (18.11.2021 r.) w ramach Wykładu im. Anny Zofii Krygowskiej, który odbył się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wręczono pamiątkowe dyplomy laureatom Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę z dydaktyki matematyki. Drugą nagrodę zdobył nauczyciel matematyki i informatyki SP1 w Czersku mgr Piotr Czarnowski za pracę magisterską pt. „Rozumienie pojęcia wysokości przez uczniów szkoły podstawowej”, która została napisana pod kierunkiem Pani dr Edyty Juskowiak – Dziekan Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład pt. „Nauczyciel matematyki – myślący krytycznie badacz rzeczywistości szkolnej” wygłosiła dr Edyta Juskowiak – promotor pracy Piotra Czarnowskiego. Prelekcja była bardzo interesująca i skłoniła dydaktyków matematyki z całej Polski do dyskusji nad myślącym krytycznie badaczem rzeczywistości szkolnej.
Jesteśmy dumni z naszego nauczyciela.

Panu Piotrowi gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów.  

Bożena Spica- dyrektor szkoły

Sukces nauczyciela matematyki - 18.11.2021

Ułatwienia dostępu