Akcja Sprzątanie Świata – Polska 2021

Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata–Polska 2021”. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę”. 

Nauczyciele, chcąc kształtować u uczniów postawy ekologiczne uczestniczą w wielu akcjach związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Młodzież już od najmłodszych klas poprzez aktywny udział w różnych działaniach proekologicznych uczy się właściwych postaw i zachowań wobec naszej błękitnej planety. W tym roku szkolnym w związku z powyższą akcją, mieliśmy okazję gościć w szkole panią Reginę Bluma, która pracuje w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k. Chojnic. Pani Regina w ciekawy sposób przybliżyła uczniom klas czwartych i piątych wiedzę na temat prawidłowej segregacji odpadów oraz opowiedziała o funkcjonowaniu powyższego składowiska. Pokazała, co powstaje po przetworzeniu niektórych odpadów, a w szczególności butelek plastikowych ,,PET”. Uczniowie zobaczyli jakie są etapy przetwarzania plastiku i co powstaje na danym etapie. Mieli okazję obserwować gołym okiem granulat, który wytwarza się z plastiku i dowiedzieć się o jego przeznaczeniu (np. wkłady do kurtek, kamizelek, poduszek, kołder). Oglądali również filmik na temat przetwarzania bioodpadów, mieli także okazję obejrzeć podłoże wytworzone z bioodpadów i poznać jego zastosowanie. 

Zajęcia dostarczyły uczniom wielu doświadczeń praktycznych i teoretycznych z segregacji odpadów oraz wielu emocji i radości.  

Ponadto członkowie SK LOP- u z klasy VIII B przygotowali dla klas młodszych krótkie prelekcje na temat segregacji odpadów. Nasi najmłodsi koledzy chętnie słuchali tego, co miały do przekazania ich starsze koleżanki. Uczestniczyli w quizach, rozwiązywali krzyżówki o odpadach, a także prawidłowo segregowali śmieci.  

Opiekun SK LOP

E. Bąk

W dniu 17 września uczniowie klasy 8d, 7d i 7c wzięli udział w akcji “Sprzątanie świata-Polska 2021”. To wspólna lekcja poszanowania środowiska, której w tym roku przyświecało hasło “Myślę, więc nie śmiecę”. Jej celem była edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.  Ponieważ śmieci coraz więcej w naszych pięknych lasach nasi uczniowie z wielkim zapałem zaangażowali się w porządkowanie tego wszystkiego co szpeci i szkodzi przyrodzie. A znajdując różnego pochodzenia śmieci precyzyjnie dokonywali ich segregacji. Klasa 8 d oczyściła las przy ulicy J. Bema. Natomiast uczniowie klas siódmych akcję rozpoczęli w leśnictwie Czersk krótką prelekcją na temat dzikich wysypisk i segregacji odpadów, a zakończyli ogniskiem integracyjnym z pieczonymi kiełbaskami. Uczniowie jednoznacznie stwierdzili, że udział w tej akcji dał im wiele satysfakcji i radości.

Zapamiętaj – wiedzą niepodważalną jest bowiem, że nie opłaca się śmiecić w naturze, jeśli chcemy zadbać o nasze wspólne oraz przyszłych pokoleń zdrowie. Niszcząc naturę, niszczymy siebie!

Tekst: E. Keister

Zdjęcia: K. Chmielewska

Sprzątanie Świata - Polska 2021

Ułatwienia dostępu