Poczekaj chwilę
za chwilę powinno nastąpić
przekierowanie do planu lekcji