Ikona
Żeglarstwo - zgoda rodziców

Zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego o profilu żeglarskim

Ikona
Program wychowawczo-profilaktyczny 2022-2023

Program wychowawczo-profilaktyczny, który obowiązuje w szkole w roku szkolnym 2022/2023

Ikona
Procedury - załącznik do procedury 2 - nagana dyrektora

Załącznik do procedury 2 - nagana dyrektora

Ikona
Procedury - załącznik do procedury 1 - nagana wychowawcy

Załącznik do procedury 1 - nagana wychowawcy

Ikona
Żeglarstwo - punktacja sprawności dla kandydatów

Punktacja sprawności fizycznej na podstawie Międzynarodowego Testu sprawności fizycznej dla kandydatów do 4 klasy sportowej o profilu żeglarskim

Ikona
Żeglarstwo - podanie o przyjęcie

Podanie o przyjęcie do klasy żeglarskiej

Ikona
Żeglarstwo - regulamin przyjęcia do klasy żeglarskiej

Regulamin przyjęcia do klasy żeglarskiej.

Ikona
Świetlica - załącznik 1 - karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Ikona
Świetlica - załącznik 2 - zwolnienie z opieki

Zwolnienie z powrotu autobusem i opieki świetlicowej.

Ikona
Świetlica - regulamin

Regulamin funkcjonowania świetlicy szkolnej

Ikona
Regulamin oceny z zachowania

Regulamin oceny z zachowania

Ikona
Regulamin uczniowski

Regulamin uczniowski

Ułatwienia dostępu