WYMIANA MŁODZIEŻY W RAMACH PROGRAMU ERSAMUS +
Dodany przez admin dnia 16.07.2019
Dzień 1 lipca to dzień, w którym do Czerska przybyli uczestnicy programu Erasmus + z Łotwy, Węgier i Hiszpanii, by razem z uczestnikami z Polski przeżyć cały tydzień zgłębiając w języku angielskim tajniki dziennikarstwa. Do Projektu zatytułowanego „Dispel the myth of a journalist” zaprosił nas pan Wiesław Lipski reprezentujący Stowarzyszenie I LIKE CZERSK. W wymianie międzynarodowej wzięli udział: Laura Drewczynska, Magdalena Linda i Zuzanna Rafińska, Amelia Jaremyn, Wiktoria Gornowicz, Hubert Talaśka i Marcel Gogolewski, Agnieszka Klaman, Oliwia Śpica i Emilia Łobocka. Młodzieżą opiekowały się panie: Beata Drewczynska i Dominika Oksentowicz. W wymianie uczestniczyła młodzież w wieku od 14 do 17 lat.
Pełna Treść

WYMIANA MŁODZIEŻY W RAMACH PROGRAMU ERSAMUS +

Dzień 1 lipca to dzień, w którym do Czerska przybyli uczestnicy programu Erasmus + z Łotwy, Węgier i Hiszpanii, by razem z uczestnikami z Polski przeżyć cały tydzień zgłębiając w języku angielskim tajniki dziennikarstwa. Do Projektu zatytułowanego „Dispel the myth of a journalist” zaprosił nas pan Wiesław Lipski reprezentujący Stowarzyszenie I LIKE CZERSK. W wymianie międzynarodowej wzięli udział: Laura Drewczynska, Magdalena Linda i Zuzanna Rafińska, Amelia Jaremyn, Wiktoria Gornowicz, Hubert Talaśka i Marcel Gogolewski, Agnieszka Klaman, Oliwia Śpica i Emilia Łobocka. Młodzieżą opiekowały się panie: Beata Drewczynska i Dominika Oksentowicz. W wymianie uczestniczyła młodzież w wieku od 14 do 17 lat.
Pierwszy dzień wspólnego udziału to wtorek 2 lipca. Rozpoczęliśmy go spotkaniem przed hotelem Roal, skąd udaliśmy się do budynku naszej szkoły na salę gimnastyczną, gdzie uczestniczyliśmy w wielu przemiłych zabawach, które pozwoliły nam poznać imiona wszystkich uczestników oraz zintegrować wszystkie grupy. Tego dnia aż do wieczora uczestniczyliśmy również w wielu innych zabawach mających na celu stworzenie więzi pomiędzy uczestnikami projektu. Poznaliśmy również zasady uczestnictwa w programie.
Drugiego dnia rozpoczęliśmy prace na polu dziennikarskim. Dzień rozpoczął się zabawą pobudzającą wszystkich uczestników do działania. Następnie część naszego zespołu zaprezentowała wybrany przez nas podczas wizyty przygotowawczej jeden z tematów dotyczący dziennikarstwa: „Wprowadzenie do dziennikarstwa. Baza historyczna. Typy dziennikarstwa. Czym są wiadomości?”. Dla uczestników przygotowaliśmy praktyczne zadanie, które polegało na stworzeniu okładki czasopisma prezentującą charakterystyczne elementy z miasta lub Państwa każdego z krajów. W zespołach pracowali przedstawiciele każdego z krajów. Kolejną częścią programu przedpołudniowego była prezentacja Anny z Węgier nt. etyki w dziennikarstwie. Tego dnia dowiedzieliśmy się również jakie organizacje reprezentują uczestnicy programu z poszczególnych krajów. Wieczorem odbył się długo oczekiwany punkt programu: wieczór międzykulturowy, w którym mogliśmy zaprezentować nasz kraj, a wszyscy uczestnicy mogli skosztować polskich specjałów.
Czwartek rozpoczął się spotkaniem z dziennikarzem panem Michałem Rytlewskim, który dziennikarstwem zajmował się przez 15 lat. Pracował min. w gazecie „Czas Chojnic”. Pan Michał przedstawił nam tajniki zawodu dziennikarza. Po spotkaniu zostaliśmy podzieleni na grupy międzynarodowe i wzięliśmy udział w CITY GAME (gra miejska). Zadaniem każdej z grup było wykonanie 17 zadań, np. kupienie oranżady w markecie, zapytać w salonie fryzjerskim, ile kosztuje podcięcie włosów lub wykonać w sposób kreatywny literę E+ symbol programu Erasmus +. Po obiedzie wzięliśmy udział w ciekawych warsztatach przygotowanych przez naszych przyjaciół z Hiszpanii nt. obróbki tekstu dziennikarskiego oraz obróbki zdjęć przez przyjaciół z Łotwy. Ten wieczór przeznaczony był na swobodne spędzenie czasu wolnego z uczestnikami wymiany.
Kolejny dzień wymiany to wycieczka pociągiem do Gdańska. Tam zwiedziliśmy Gdańską Starówkę, Muzeum II Wojny Światowej oraz zajrzeliśmy do galerii handlowej i kawiarni. Wróciliśmy ok. 19.00. A po kolacji mieliśmy okazję uczestniczyć w wieczorku międzykulturowym, podczas którego zaprezentowali się Łotysze i Węgrzy. Próbowaliśmy również tradycyjnych potraw łotewskich i węgierskich. Słuchaliśmy łotewskiej muzyki.
Sobota była dniem, w którym staraliśmy się praktycznie wykorzystać nasze wiadomości o dziennikarstwie. Przed południem w grupach międzynarodowych pracowaliśmy nad jedną z form dziennikarstwa: artykuł, wywiad, komiks, sondaż uliczny. Natomiast popołudniu zbieraliśmy materiały do artykułów podczas imprezy, która odbywała się w Czersku „Urodziny Czerska”, robiliśmy fotografie, uczestniczyliśmy w koncertach, robiliśmy wywiady.
W niedzielę tworzyliśmy w grupach artykuły nt. urodzin Czerska, w których wykorzystaliśmy materiały i zdjęcia zgromadzone dzień wcześniej podczas imprezy. Po obiedzie ponownie pracowaliśmy w grupach międzynarodowych. Naszym zadaniem było namalowanie na prześcieradle symbolu programu ERASMUS +oraz charakterystycznych symboli naszych krajów. Tym razem wieczorek międzykulturowy poświęcony był Hiszpanii. Największą atrakcją było tańczenie flamenco, narodowego tańca Hiszpanów.
Poniedziałek, 8 lipca, to ostatni dzień naszych spotkań, wspólnych zabaw i przedsięwzięć. Przedpołudniem napisaliśmy artykuł w naszym ojczystym języku dotyczący naszego uczestnictwa w wymianie. Ponadto uczestniczyliśmy w innych zabawach podsumowujących wspólnie spędzony czas. Po południu została dokonana ewaluacja udziału w programie, otrzymaliśmy „paszport młodego uczestnika programu Erasmus+”. Wieczorem uczestniczyliśmy w dyskotece pożegnalnej, podczas której mogliśmy wspólnie bawić się i po raz ostatni wymieniać doświadczenia.
Te siedem dni wspólnej zabawy i zgłębiania tajników dziennikarstwa przyniosła każdemu z nas wiele korzyści: poznaliśmy młodzież z innych europejskich krajów, stosowaliśmy w praktyce nasze umiejętności językowe w ramach języka angielskiego, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych szczegółów nt. dziennikarstwa, a przede wszystkim dobrze się bawiliśmy od godzin rannych do późnej nocy.